Symposia

Een aantal keren vindt er, aansluitend aan het docu-theater, na een korte pauze een symposium plaats. Ook hier zijn de interviews de basis en het uitgangspunt. Het doel van het project is het op een artistieke en vernieuwende wijze documenteren, presenteren en verspreiden van de persoonlijke verhalen van Nieuw-Guineagangers. Daarmee willen wij inzicht en begrip gegeven in een onderbelichte periode in Nederlands-Indië en de recente Nederlandse geschiedenis. Juist nu, na het uitkomen van het NIOD-rapport in februari 2022 ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 -1950’ is dat van belang omdat er terecht steeds meer aandacht komt voor ons koloniaal verleden.

De in de interviews opgehaalde verhalen (oral history) geven een beeld van hoe de geschiedenis is beleefd. Ze zijn waardevol en per definitie subjectief. De symposia zijn bedoeld om deze persoonlijke belevenissen in een context te plaatsen. Mogelijke onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn:

  • de (sociaal) psychologische kant: wat betekent het om (soms twee keer) je vaderland te moeten vluchten en je steeds weer moeten aanpassen aan je nieuwe omgeving. Wat waren de gevoelens toen en nu? Daarbij wordt ook het doorzettings- en improvisatievermogen en de kameraadschap aangehaald. 
  • de (geo)politieke aspecten: welke rol speelden Nederland, Indonesië, de VS, de VN en andere relevante naties na WOII in de overdracht van Nieuw-Guinea? Maar ook of de oorspronkelijke bewoners, de Papoea’s, zeggenschap hebben gehad in de toekomst van hun land.
  • het historisch perspectief: hoe en wanneer is de relatie Nieuw-Guinea met Nederland tot stand gekomen? Welke rol speelde Nieuw-Guinea in de tweede wereldoorlog?
  • de antropologie/linguïstiek: bestaat er een Nieuw-Guinea? Welke rol speelde de communicatie in het besef van de overdracht en toekomst van Nieuw-Guinea bij de Papoea’s?
  • de actualiteit: zijn er anno 2021 lessen te trekken uit de belichte ervaringen? Is er een relatie met de migratie uit Nederlands-Indië, de Molukken, Nieuw-Guinea en Noord-Afrika? Maar ook hoe is de huidige situatie in Nieuw-Guinea? 
  • de kracht en betekenis van oral history en presenteren: welke rol spelen deze in de geschiedschrijving en welke waarde kunnen we er aan hechten?

 

Terzake kundige sprekers zullen ons in hun inleiding meenemen in hun inzichten. Na de inleidingen staat een interactieve paneldiscussie op het programma. Als setting voor het symposium zal de opstelling van het docu-theater worden gebruikt. Hierdoor worden de bezoekers meegenomen in de sfeer van de docu-theater voorstelling. cropped-logo-TNG-roodtekstdoorschijnend-met-tekst.png