Symposia

Een aantal keren vindt er, aansluitend aan het docu-theater, na een korte pauze een symposium plaats. Ook hier zijn de interviews de basis en het uitgangspunt. Het doel van het project is het op een artistieke en vernieuwende wijze documenteren, presenteren en verspreiden van de persoonlijke verhalen van Nieuw-Guineagangers. Daarmee willen wij inzicht en begrip gegeven in een onderbelichte periode in Nederlands-Indië en de recente Nederlandse geschiedenis. Juist nu, na het uitkomen van het NIOD-rapport in februari 2022 ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 -1950’ is dat van belang omdat er terecht steeds meer aandacht komt voor ons koloniaal verleden.

De in de interviews opgehaalde verhalen (oral history) geven een beeld van hoe de geschiedenis is beleefd. Ze zijn waardevol en per definitie subjectief. De symposia zijn bedoeld om deze persoonlijke belevenissen in een context te plaatsen.

Op 8 oktober 2022 was het thema Welke geo-politieke krachten speelden er waardoor Nederland Nieuw-Guinea moest afstaan. Vragen die daarbij aan bod kwamen waren onder andere: welke rol speelden Nederland, Indonesië, de VS, de VN en andere relevante naties na WOII in de overdracht van Nieuw-Guinea? Maar ook of de oorspronkelijke bewoners, de Papoea’s, zeggenschap hebben gehad in de toekomst van hun land. Historicus Hans Meijer deed de inleiding.

Op 15 januari 2023 gingen Betsy Torenbos en erfgoedspecialist Yvette Kopijn in op De kracht en betekenis van oral history. De centrale vraag daarbij was welke rol speelt oral history in de geschiedschrijving en welke waarde kunnen we er aan hechten?

Het thema op 6 oktober 2023 in de Kumpulan Bronbeek was De laatste Nederlandse koloniale oorlog. Marinier Jaap Krikke vertelde over het leven van een marinier in 1962 in Nieuw-Guinea en historicus Martin Elands gaf een beschouwing vanuit het militair- en regeringsperspectief. Na de inleidingen ontstond een levendige met de zaal.

Het thema op 22 oktober 2023 in De Nieuwe Kolk te Assen was de (sociaal) psychologische kant van vluchten en migratie. Wat betekent het om (soms twee keer) je vaderland te moeten vluchten en je steeds weer moeten aanpassen aan je nieuwe omgeving. Wat waren de gevoelens toen en nu? Daarbij wordt ook het doorzettings- en improvisatievermogen en de kameraadschap aangehaald. De sprekers waren Mary Tupan (ECHO) en Zefanja Leasa (ConnectYourselfPMT).

Mogelijke volgende symposiumonderwerpen kunnen zijn:

  • het historisch perspectief: hoe en wanneer is de relatie Nieuw-Guinea met Nederland tot stand gekomen? Welke rol speelde Nieuw-Guinea in de tweede wereldoorlog?
  • de antropologie/linguïstiek: bestaat er een Nieuw-Guinea? Welke rol speelde de communicatie in het besef van de overdracht en toekomst van Nieuw-Guinea bij de Papoea’s?
  • de actualiteit: zijn er anno 2021 lessen te trekken uit de belichte ervaringen? Is er een relatie met de migratie uit Nederlands-Indië, de Molukken, Nieuw-Guinea en Noord-Afrika? Maar ook hoe is de huidige situatie in Nieuw-Guinea.

Terzake kundige sprekers zullen ons in hun inleiding meenemen in hun inzichten. Na de inleidingen staat een interactieve paneldiscussie op het programma. Als setting voor het symposium zal de opstelling van het docu-theater worden gebruikt. Hierdoor worden de bezoekers meegenomen in de sfeer van de docu-theater voorstelling. cropped-logo-TNG-roodtekstdoorschijnend-met-tekst.png