Aanleiding

Eind 2019 interviewde Betsy Torenbos Rob Pattynama (Tjimahi, 1930) in Groningen. In de Vogelkop van Nieuw-Guinea was hij  landbouwkundig ingenieur bij het Ministerie van Landbouw en Visserij in Nieuw-Guinea. De heer Pattynama filmde tijdens zijn verblijf op dubbel 8mm film. We zien op deze films onder andere zijn tournees, Hr.Ms. Karel Doorman in de haven van Sorong, het hijsen van de vlag van de Papoea’s op 1 december 1961 gevolgd door traditionele dansen en er zijn bijzondere privé opnamen. 

Het hierboven genoemde interview was de daadwerkelijke aanleiding, direct gevolgd door het indringende besef dat de situatie een enorme impact moet hebben gehad. Dan doemt de vraag op: ‘wat deed dat met hem en anderen toen en wat zijn hun gevoelens nu’. 

Hierdoor werd Torenbos nieuwsgierig naar meer verhalen van mensen in  Nieuw-Guinea en het feit dat zij het land in 1962 of daarna onvrijwillig moesten verlaten. Samen met Paul Pattynama ontwikkelde zij vanuit haar stichting Be-wonder het project Tabee Nieuw-Guinea om dit onbekend deel van de Nederlandse geschiedenis te ontsluiten.  

De geïnterviewden hebben allen een connectie met het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (het huidige Papoea en West-Papoea) vanuit verschillende invalshoeken. Wat heeft deze periode voor hen betekend? Zij waren in 1962 18 jaar of ouder. Dat betekent dat zij nu 77 jaar en ouder zijn. Tabee Nieuw-Guinea gaat over de persoonlijke verhalen uit een belangrijke en bewogen periode uit de naoorlogse geschiedenis waarover nog veel te onderzoeken is. Het is van groot belang deze op beeld en geluid vast te leggen, omdat ze anders verloren gaan voor jongere generaties. De persoonlijke films van enkele geïnterviewden zijn gedigitaliseerd. Fragmenten hiervan zijn in de multimediale installatie te bekijken en worden uiteindelijk ook op deze website ontsloten.

Betsy Torenbos en Paul Pattynama hebben de 33 geïnterviewden thuis bezocht. Betsy Torenbos nam als oral history expert de diepte interviews af, waarna Paul Pattynama aanvullende vragen heeft gesteld. De mensen, die verspreid over het hele land wonen zijn thuis geïnterviewd. De gesprekken, die op beeld en geluid zijn vastgelegd, duurden gemiddeld drie uur. Op donderdag 30 juni 2022 zijn de geïnterviewden uitgenodigd voor een gefilmde ontmoeting in Stadstheater Zoetermeer. Deze ontmoeting zal de opmars zijn voor het gehele project!cropped-logo-TNG-roodtekstdoorschijnend-met-tekst.png